Tullverket

Publicerad: 2020-02-13

Nyhet

Antidumpning, mononatriumglutamat från Kina och Indonesien

Inledning översyn av antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av mononatriumglutamat med ursprung i Kina och Indonesien. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2020/C20


Uppdaterad: 2020-02-13