Tullverket

Publicerad: 2020-10-15

Nyhet

Antidumpning, mononatriumglutamat från Kina

Utvidgning slutgiltiga antidumpningsåtgärder

Den 14 oktober 2020 utvidgades den slutgiltiga antidumpningsåtgärden mot importen av mononatriumglutamat med ursprung i Kina till att även omfatta import av mononatriumglutamat i en blandning eller lösning med ursprung i Kina. Den slutgiltiga antidumpningstull som är tillämplig på ”alla övriga företag” enligt artikel 1 i förordning 2015/83 ska gälla för den utvidgade omfattningen.

Den utökade omfattningen utgörs av mononatriumglutamat i en blandning eller lösning innehållande minst 50 % mononatriumglutamat i torrvikt, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 och ex 3824 99 96 (Taric-nummer 2103 90 90 11, 2103 90 90 81, 2104 10 00 11, 2104 10 00 81, 2104 20 00 11, 3824 99 92 98, 3824 99 93 89 och 3824 99 96 89) med ursprung i Kina.

Samtidigt upphör registreringen av dessa varor. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning 2020/230.

Läs mer i förordning 2020/1427


Sidan uppdaterades: 2020-10-15

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat