Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, monoetylenglykol från USA och Saudiarabien

Ändring slutgiltig antidumpningstull

Import av monoetylenglykol med ursprung i USA och Saudiarabien omfattas av en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens förordning 2021/1976. Nu meddelar kommissionen att företaget Taric-tilläggsnummer C681, som tidigare tilldelats Indorama Ventures Oxides LLC också ska tillämpas på Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC. Detta ska gälla från och med den 7 mars 2022.

Från och med den 7 mars 2022 ska den slutgiltiga antidumpningstullen på import av produkter tillverkade av Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC som går utöver den antidumpningstullsats på 10,3 % som tidigare fastställs enligt artikel 1.2 i förordning 2021/1976 återbetalas eller efterges på ansökan. Det är möjligt att ansöka om återbetalning eller eftergift hos Tullverket av dessa antidumpningstullar.

Läs mer i förordning 2022/1292


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000