Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, monoetylenglykol från USA och Saudiarabien

Införd provisorisk antidumpningstull

Efter en antidumpningsundersökning infördes den 12 juni 2021 en provisorisk antidumpningstull på importen av monoetylenglykol (nuvarande EG-nummer 203-473-3) från USA och Saudiarabien. Den berörda produkten omfattas för närvarande av KN-nummer ex 2905 31 00 (Taric-nummer 2905 31 00 10).

Berörda parter kan lämna synpunkter inom utsatt tid, se i förordning 2021/939.

Läs mer i förordning 2021/939


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat