Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, molybdentråd från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av molybdentråd med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet för tidsgränser.

Den produkt som är föremål för översyn är molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 11 och 8102 96 00 19).

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutlig antidumpningstull på import av molybdentråd med ursprung i Kina som till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång infördes genom förordning 2016/1046.

Läs mer i EUT 2021/C251


 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat