Tullverket

Publicerad: 2020-10-16

Nyhet

Antidumpning, molybdentråd från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av molybdentråd med ursprung i Kina den 30 juni 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande antidumpningsåtgärder finns i förordning 2016/1046.

Läs mer i EUT 2020/C327


Sidan uppdaterades: 2020-10-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat