Tullverket

Kategori

Antidumpning, melamin från Kina

Inledande partiell interimsöversyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen inleder en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av melamin med ursprung i Kina. Översynen gäller undersökning av åtgärdernas form med syfte att fastställa huruvida det ligger i unionens intresse eller inte att bibehålla de åtgärder som för närvarande är i kraft i form av ett minimiimportpris och fasta tullar.

Den produkt som är föremål för denna undersökning är melamin som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

Läs mer i förordning 2023/C1595
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)