Tullverket

Kategori

Antidumpning, melamin från Kina

Förändring antidumpningåtgärder

En slutgiltig antidumpningstull på import av melamin med ursprung i Kina infördes genom förordning 457/2011, senast ändrad genom förordning 2023/1776.

Efter avslutad översyn avseende en ny exportör har kommissionen ändrat antidumpningsåtgärderna enligt detta. Åtgärderna trädde i kraft den 29 november 2023.

Det minimiimportpris som tillämpas på import av den produkt som översynen gäller och som tillverkas av Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd är 1 346 euro/ton nettoproduktvikt. Taric-tilläggsnummer är 899B.

Den registrering av import som infördes den 2 mars 2023 har upphört att gälla. Beloppet för den antidumpningstull som ska tas ut på registrerad import ska vara differensen mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt unionens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än minimiimportpriset. Ingen tull ska uppbäras på den registrerade importen om nettopriset fritt unionens gräns, före tull, är lika med eller högre än motsvarande minimiimportpris

Berörd produkt är melamin, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

Läs mer i förordning 2023/2653
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)