Tullverket

Kategori

Antidumpning, melamin från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på importen av melamin med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens förordning 2017/1171.

Den produkt som översynen gäller är melamin som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C252
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000