Tullverket

Kategori

Antidumpning, melamin från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av melamin med ursprung i Kina den 2 juli 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande antidumpningsåtgärder infördes genom förordning 2017/1171.

Läs mer i EUT 2021/C396
Sidan uppdaterades: