Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, linor och kablar av stål från Kina och Sydkorea

Inledande partiell interimsöversyn antidumpningsåtgärder

Den 6 augusti 2021 inledde kommissionen en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärderna beträffande import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina och/eller avsänt från Sydkorea oavsett om produktens deklarerade ursprung är Sydkorea eller inte. Översynen gäller företaget Young Heung Iron & Steel Co. Ltd. (Young Heung) (Taric-tilläggsnummer A969) och det undantag från de åtgärder mot kringgående som gäller för import från Sydkorea.

Läs mer i EUT 2021/C313


Sidan uppdaterades: