Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, linor och kablar av stål från Kina, Marocko och Sydkorea

Namnändring företag

Sedan 1999 finns det slutgiltiga antidumpningstullar på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina och som utvidgats till att även omfatta import av dessa produkter som avsänts från Marocko och Sydkorea.

Kommissionen har meddelat att företaget ”Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71–1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam har ändrat namn till ”YOUNGWIRE, 71–1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam (tilläggsnummer i taric A969). Förordning 2018/607 ändras enligt ovanstående och namnändringen tillämpas från och med den 22 september 2022.

Läs mer i förordning 2022/1624


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000