Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, linor och kablar av stål från Kina, Marocko och Sydkorea

Upphörande antidumpningsåtgärder

Giltighetstiden för de antidumpningsåtgärder och den slutgiltiga antidumpningstull som infördes i april 2018 genom förordning 2018/607 kommer snart att löpa ut. Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina, Marocko och Sydkorea den 24 april 2023.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Läs mer i EUT 2022/C280


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000