Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, lätt termopapper från Sydkorea

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av visst lätt termopapper med ursprung i Sydkorea den 4 maj 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Kommissionen införde nuvarande antidumpningsåtgärder genom förordning 2017/763.

Läs mer i EUT 2021/C314.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat