Tullverket

Publicerad: 2020-10-14

Nyhet

Antidumpning, kryssfanér (plywood) av björk från Ryssland

Inledande antidumpningsundersökning

Den 14 oktober 2020 inleder EU-kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av kryssfanér (plywood) av björk med ursprung i Ryssland. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tidsgränser i tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för undersökning är kryssfanér (plywood), bestående uteslutande av träfanérskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med ytterskikt enligt KN-nummer 4412 33, med minst ett yttre skikt av björkträ, med eller utan överdrag av björk.

Läs mer i EUT 2020/C342


Sidan uppdaterades: 2020-10-14

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat