Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Ryssland och Turkiet

Inledande antidumpningsförfarande

Den 24 juni 2021 tillkännagav Europeiska kommissionen att det inleds ett antidumpningsförfarande på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Ryssland och Turkiet. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den berörda produkten är valsade platta produkter av järn eller legerat stål eller olegerat stål, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium och/eller magnesium, även legerade med kisel, kemiskt passiviserade, med eller utan vidare ytbehandling såsom oljning eller tätning, innehållande högst 0,5 viktprocent kol, högst 1,1 viktprocent aluminium, högst 0,12 viktprocent niob, högst 0,17 viktprocent titan och högst 0,15 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band (den undersökta produkten).

Följande produkter är undantagna:

  • Produkter av rostfritt stål, kisellegerat elektrostål och snabbstål.
  • Produkter som inte är vidare bearbetade än varmvalsade eller kallvalsade (kallreducerade).

Läs mer i EUT 2021/C245


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat