Tullverket

Publicerad: 2020-12-18

Nyhet

Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Kina

Rättelse

Kommissionen har publicerat en rättelse till förordning 2020/1156, där tidigare antidumpningstull utvidgades till att även omfatta visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål. Antidumpningstull har tidigare införts genom förordning 2018/186 på import av visst kinesiskt korrosionsbeständigt stål.

Rättelsen innebär en ändring av skäl 64 i ingressen och anger att utvidgningen avser antidumpningstull på 27,9 % som är tillämplig på ”alla övriga företag”. Vidare har artikel 1.1 i förordningen över vilka produkter som omfattas preciserats och KN-nummer för dessa produkter angetts.

Läs mer i förordning 2020/1994


Sidan uppdaterades: 2020-12-18

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat