Tullverket

Publicerad: 2020-10-12

Nyhet

Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Kina

Utvidgade slutgiltigtiga antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn utvidgas 6 augusti 2020 den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning 2018/186 på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning 2019/1948 .

Vissa tillverkare är undantagna från utvidgningen.

Läs mer i förordning 2020/1156


Sidan uppdaterades: 2020-10-12

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat