Tullverket

2019-11-15

Nyhet

Antidumpning, konserverade citrusfrukter från Kina

Ändring av nivån på antidumpningstullar för vissa företag

Kommissionen meddelade genom förordning 2019/1860 en ändring av nivån för vissa företag på antidumpningstullarna på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter från Kina. Artikel 1 i förordning 1313/2014 ska ändras avseende företag med Taric-tilläggsnummer A888.

Läs mer i EUT 2019/1860.

 

 

Uppdaterad: 2019-11-15