Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, keramiska plattor från Kina

Inledande översyn

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av keramiska plattor med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för översyn är glaserade och oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, glaserade och oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 och 6907 40 00.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/2179, senast ändrad genom förordning 2019/1687.

Läs mer i EUT 2022/C442


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)