Tullverket

Publicerad: 2020-11-17

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Kina och Ryssland den 5 augusti 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder återfinns i förordning 2016/1328.

Läs mer i EUT 2020/C389


Sidan uppdaterades: 2020-11-17

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat