Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Kina och Taiwan

Förlängning antidumpningsåtgärder

Den 17 september 2021, efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Kina och Taiwan. Tullsatserna är oförändrade.

Läs mer i förordning 2021/1483


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat