Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Kina och Taiwan

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Kina och Taiwan. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.4). De åtgärder som för närvarande är i kraft är de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom förordning 2015/1429.

Läs mer i EUT 2020/C280


Sidan uppdaterades: 2020-10-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat