Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Indonesien och Indien

Registrering import

Den 30 september 2020 inledde EU-kommissionen ett antidumpningsförfarande avseende import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indien och Indonesien.

Från och med den 3 mars 2021 ålägger EU-kommissionen tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se aktuell förordning.

Berörd produkt är kallvalsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen. Dessa produkter klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

Läs mer i EUT 2020/C322


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat