Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Indonesien och Indien

Inledande antisubventionssundersökning

Den 17 februari 2021 tillkännagav EU-kommissionen att de inleder en antisubventionsundersökning för importen av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Indonesien och Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för undersökning är kallvalsade platta produkter av rostfritt stål som inte vidare bearbetats efter kallvalsningen. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

Läs mer i EUT 2021/C57


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat