Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Indonesien och Indien

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 19 november 2021 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indien och Indonesien.

Den berörda produkten är valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar enligt genomförandeförordning 2021/854 ska tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider den slutgiltiga antidumpningstullsatsen ska frisläppas.

Ingen slutgiltig antidumpningstull ska tas ut retroaktivt på den registrerade importen. Genomförandeförordning 2021/370 ska upphöra att gälla.

Läs mer i förordning 2020/2012


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat