Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kalciumkisel (superabsorberande polymerer) från Sydkorea

Inledande antidumpningsundersökning

Den 18 februari 2021 inleder EU-kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av kalciumkisel med ursprung i Sydkorea. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för undersökning är superabsorberande polymerer, ej lösliga i vatten, vilka är resultatet av en polymerisation vid vilken akrylmonomermolekyler och tvärbindningar formar ett tvärbundet polymernätverk, med hög förmåga att absorbera och binda vatten och gasformiga vätskor. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3906 90 90 (Taric-nummer 3906 90 90 17).

Läs mer i EUT 2021/C58

 

 

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured