Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kalciumkisel från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 18 februari 2021 inleder EU-kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av kalciumkisel med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för undersökning är en legering eller kemisk förening som innehåller minst 16 viktprocent kalcium, minst 45 viktprocent kisel, mindre än 14 viktprocent järn och högst 10 viktprocent av något annat ämne, oavsett om den presenteras i bulk, förpackas i påsar eller i stålfat, innesluten i stålplåtar (eller i fylld tråd), eller presenteras på annat sätt. Produkten kallas vanligtvis kalciumkisel. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7202 99 80 och ex 2850 00 60 (Taric-nummer 7202 99 80 30 och 2850 00 60 91).

Läs mer i EUT 2021/C58

 


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured