Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, Indica-ris från Kambodja

Återupptagande undersökning av skyddsåtgärd på import

Kommissionen återupptar undersökningen av skyddsåtgärder på import av Indica-ris med ursprung i Kambodja.

Detta efter domen den 9 november 2022 i målet T-246/19 konungariket Kambodja och Cambodia Rice Federation mot kommissionen där tribunalen ogiltigförklarade den angripna förordningen. Syftet med återupptagandet av den ursprungliga undersökningen är att åtgärda de fel som tribunalen konstaterat och att göra en bedömning av huruvida tillämpningarna av reglerna, såsom de förtydligas av tribunalen, motiverar ett återinförande av åtgärderna. Vilket i så fall innebär att tullarna återinförs på import av Indica-ris med ursprung i Kambodja för den ursprungliga perioden av tre år, dvs. mellan den 18 januari 2019 och den 18 januari 2022.

År 2019 införde kommissionen skyddsåtgärder på import av Indica-ris med ursprung i Kambodja och Myanmar/Burma. I form av återinförande av tullar enligt Gemensamma tulltaxan för en period av tre år samt införande av en gradvis minskning av den tillämpliga tullsatsen. Riset klassificeras enligt KN-nummer 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 och 1006 30 98.

Tullmyndigheterna ska avvakta resultatet av undersökningen och offentliggörandet av kommissionens genomförandeförordning om avslutande av undersökningen innan beslut fattas om eventuella ansökningar om återbetalning och eftergift av de vanliga tullar som tagits ut på import av Indica-ris med ursprung i Kambodja.

Läs mer i förordning 2023/132 och i EUT 2023/C18
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)