Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter

Förändringar i listan för länder med avtal om ekonomiskt partnerskap med undantag från skyddsåtgärder

Slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter infördes av kommissionen under 2019 genom förordning 2019/159. Åtgärderna har förlängts och kommissionen ser med jämna mellanrum över tillämpningen av åtgärderna.

Vissa länder med vilka unionen har ingått ett avtal om ekonomiskt partnerskap undantogs till en början från tillämpningen av den slutgiltiga åtgärden. Denna möjlighet var tidsbegränsad och har löpt ut. Kommissionen har sett över åtgärderna och vissa AEP-länder omfattas nu av skyddsåtgärderna. Förteckningen över de utvecklingsländer som åtgärderna ska omfattas finns i bilaga III.

Texten i artikel 6.2 ersätts med följande text ”Moçambique ska inte heller omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1.”.

Läs mer i förordning 2022/664Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000