Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter

Skyddsåtgärder på import förlängs

De skyddsåtgärder som infördes på import av vissa stålprodukter från tredjeländer genom förordning 2019/159 kommer att förlängas med tre år och tillämpas till och med den 30 juni 2024.

Åtgärderna består av tullkvoter för vissa stålprodukter i 26 produktkategorier. När kvoten är slut tillämpas en tull på 25 %. En ny bilaga IV över volymerna för tullkvoter är också publicerad.

Läs mer i förordning 2021/1029Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat