Tullverket

Publicerad: 2020-11-03

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter

Översyn och anpassning slutgiltiga skyddsåtgärder pga Brexit

Den 31 januari 2019 införde EU-kommissionen slutgiltiga skyddsåtgärder för vissa stålprodukter. Åtgärderna omfattar tullkvoter och tilläggstullar. Kommissionen kommer att anpassa nivåerna på tullkvoter i och med att Storbritannien lämnar EU den 1 januari 2021. Anpassningen gäller för den återstående giltighetstiden (1 januari 2021 till 30 juni 2021) för de nu gällande skyddsåtgärderna och består i ett förslag till omräkning av tullkvoternas volym per produktkategori och ursprungsland. Berörda parter kan lämna synpunkter till kommissionen inom fem dagar.

Läs mer i förordning 2020/C366.


Sidan uppdaterades: 2020-11-03

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat