Tullverket

2019-11-14

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Nya företag i bilaga för samarbetsvilliga företag

Den 11 oktober 2019 ändrades bilagan till förordning 2017/325 om införande av slutgiltig antidumpningstull för import av högstyrkegarn av polyestrar från Kina.

Företag ”Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd ska läggs till i förteckningen över exporterande tillverkare i Kina som återfinns i bilagan till förordning 2017/325. Den tullsats som tillämpas för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet vid undersökningen ska tillämpas på den aktuella tillverkaren.

Läs mer i förordning 2019/1706


Uppdaterad: 2019-11-14