Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Den 1 juli 2022 inledde kommissionen en översyn av antidumpningsåtgärder gällande import av högstyrkegarn av polyester med ursprung i Kina. Översynen gäller företaget Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd (Taric-tilläggsnummer A976) och ska klarlägga om den undersökta produkten dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada samt om antidumpningsåtgärderna bör ändras för företaget ifråga. Den nuvarande antidumpningstullen för företaget är 0%.

Den produkt som är föremål för denna undersökning är högstyrkegarn av polyestrar, inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex (utom sytråd och Z-tvinnat (flertrådigt) garn, avsett för framställning av sytråd, redo för färgning och slutbearbetning, löst lindad om en perforerad plasthylsa). Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 5402 20 00 (Taric-nummer 5402 2000 10).

De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/325, ändrad genom kommissionens förordning 2017/1159.

För närvarande pågår en översyn vid giltighetstidens utgång av dessa åtgärder.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C248Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000