Tullverket

Publicerad: 2020-10-12

Nyhet

Antidumpning, grundförordningar

Översyn grundläggande regler gällande antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Kommissionen har tidigare sett över de grundläggande reglerna gällande antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder. Genom förordning 2018/825 ville kommissionen förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och utjämningsundersökningar. Bland annat infördes möjligheten för kommissionen att underrätta importörer på förhand om att provisoriska åtgärder snart skulle införas. Tre veckor innan skulle unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt företrädare för exportlandet få begära information om planerat införande av provisoriska tullar.

Kommissionen har nu undersökt om importen har ökat i betydande grad för berörda produkter efter utlämnande av uppgifter. Det har konstaterats att unionsindustrin inte har vållats skada på grund av utlämnande av uppgifter. Perioden för utlämnande av uppgifter förlängs till fyra veckor vid införande av provisoriska åtgärder samt när avsikten inte är att införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen.

En retroaktiv tillämpning på pågående undersökningar kommer inte att ske.

Läs mer i förordningen 2020/1173


Sidan uppdaterades: 2020-10-12

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat