Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 8 april 2022 infördes en slutgiltig antidumpningstull på importen av grafitelektrodsystem med ursprung i Kina.

Den 14 oktober 2021 införde kommissionen en provisorisk antidumpningstull på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Kina genom förordning 2021/1812. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar enligt förordning (EU) 2021/1812 ska tas ut slutgiltigt för den produkt som definieras i artikel 1.1 i förordningen om slutgiltig antidumpningstull. De belopp för vilka säkerhet ställts i samband med import av de undantagna produkterna (dvs. import av grafitelektroder av sådana slag som används i elektriska ugnar, med en skenbar täthet av minst 1,5 g/cm³ och en elektrisk resistans på högst 7,0 μ.Ω.m, utrustade eller inte utrustade med nipplar, med en nominell diameter på högst 350 mm) ska frisläppas.

Läs mer i förordning 2022/558


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000