Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Kina

Inledande antidumpningundersökning

Den 17 februari 2021 tillkännagav EU-kommissionen att de inleder en antidumpningsundersökning av importen av grafitelektrodsystem från Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för undersökning är grafitelektroder av sådana slag som används i elektriska ugnar, med en skenbar täthet av minst 1,5 g/cm³ och en elektrisk resistans på högst 7,0 μ.Ω.m, och nipplar som används för sådana elektroder, oavsett om de importeras tillsammans eller separat. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 11 00 10, 8545 11 00 15, 8545 90 90 10 och 8545 90 90 15).

Läs mer i förordning 2021/C57


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat