Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Kina

Avslutad antisuventionsundersökning

Den 21 juli 2022 avslutades en antisubventionsundersökning som inleddes den 16 november 2021 mot import av grafitelektroder med ursprung i Kina då klagandena återkallade sitt klagomål och det har inte framkommit något i undersökningen som strider mot unionens intresse.

Den produkt som är föremål för undersökning är grafitelektroder av det slag som används för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar täthet av 1,5 g/cm³ eller mer och en elektrisk resistans av 7,0 μΩ.m eller mindre, oavsett om de är utrustade med nipplar eller inte.

Läs mer i förordning 2022/1263


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000