Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Indien

Inledande översyn antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna mot importen av grafitelektrodsystem med ursprung i Indien. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens förordning 2017/422 respektive förordning 2017/421.

Läs mer i EUT 2022/C113/C03 och 2022/C113/04


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000