Tullverket

Publicerad: 2020-11-05

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Indien

Avslutande partiell interimsöversyn antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Kommissionen har beslutat att avsluta den partiella interimsöversynen begränsad till skada av de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien. Översynen avslutas då kommissionen inte kunde fastställa några bestående förändringar av den globala marknaden för grafitelektroder. Gällande antidumpnings- och utjämningsåtgärder infördes genom förordning 2017/422 respektive förordning 2017/421.

Läs mer i förordning 2020/1605


Sidan uppdaterades: 2020-11-05

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat