Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, grafitelektrodsystem från Indien

Upphörande utjämnings och antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör utjämnings- och antidumpningsåtgärder på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien den 11 mars 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Nuvarande utjämnings- och antidumpningsåtgärder återfinns i förordningarna 2017/421 och 2017/422 av den 9 mars 2017.

Läs mer i EUT 2021/C222 och

2021/C226
Sidan uppdaterades: