Tullverket

Publicerad: 2020-06-23

Nyhet

Antidumpning, glasfibermaterial från Egypten och Kina

Införd slugiltig utjämningstull

Den 16 juni 2020 infördes slutgiltig utjämningstull på importen av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Kina och Egypten. Berörd produkt är vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn men som också kan innehålla andra ämnen, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade och med undantag av material med öppna maskor med en maskstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2 som för närvarande klassificeras enligt taricnummer 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 och 7019 90 00 80.

Samtidigt avslutas registreringen av berörd produkt och utjämningstullar kommer inte att tas ut retroaktivt.

Vidare ändras storleken på den antidumpningstull som infördes den 7 april 2020 genom förordning 2020/492.

Läs mer i förordning 2020/776Uppdaterad: 2020-06-23