Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina och Thailand

Undantag infört från antidumpningsåtgärder

Kommissionen har tidigare infört slutgiltiga antidumpningstullar på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Kina och Thailand.

Berörd produkt är gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, med undantag av kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10.

Undantagen från berörd produkt utökas till att även avse T-rörkopplingar av segjärn med gummitätning och med ett utloppshål, räfflade ändstycken av segjärn för användning på räfflade stålrör med gängat utlopp, räfflade reduceringsstycken av segjärn med gängad ända, räfflade T-reduceringsstycken av segjärn med gängat utlopp och blindkopplingar utan gängat utlopp som används för att stänga ett hål i ett rör.

För de nytillkomna undantagen från berörd produkt ska slutgiltiga antidumpningstullar som betalats eller bokförts och de preliminära antidumpningstullar som slutgiltigt tagits ut återbetalas eller efterges. Återbetalning eller eftergift kan begäras av de nationella tullmyndigheterna och tillämpas från och med den 15 maj 2013.

Läs mer i förordning 2023/2202


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)