Tullverket

Publicerad: 2020-10-13

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 22 augusti 2020 återinförs den slutgiltiga antidumpningstullen på importen av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Kina och tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer B336). Detta till följd av en dom av Europeiska unionens tribunal. Eventuella slutgiltiga antidumpningstullar som betalats av Jinan Meide i enlighet med genomförandeförordning 2017/1146 och som går utöver den slutgiltiga antidumpningstull som fastställs i artikel 1 ska återbetalas eller efterges.

Samtidigt upphör registreringen av dessa varor. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning 2019/1982.

Läs mer i förordning 2020/1210


Sidan uppdaterades: 2020-10-13

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat