Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, gaffelvagnar från Kina och Thailand

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av gaffelvagnar med ursprung i Kina och Thailand den 1 december 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2017/2206 av den 29 november 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Kina.

Läs mer i EUT 2022/C104


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000