Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, fettsyra från Indonesien

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 20 januari 2023 infördes en slutgiltig antidumpningstull på import av fettsyra med ursprung i Indonesien.

Berörd produkt är fettsyror med en kolkedjelängd på C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med ett jodtal som är lägre än 105 g/100 g och med en halt av fria fettsyror i förhållande till triglycerider (spaltningsgrad) på minst 97 %, inbegripet

oblandad fettsyra (även kallad ”pure cut”), och

blandningar som innehåller en kombination av två eller flera kolkedjelängder,

med undantag av fettsyra som certifierats genom ett frivilligt system för produktion av hållbara biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som erkänts av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 30.4 eller ett nationellt certifieringssystem i enlighet med artikel 30.6 i direktiv 2018/2001.

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 3823 12 00, ex 3823 19 10 och ex 3823 19 90 (Taric-nummer 2915704095, 2915705010, 2915903095, 2915907095, 2916150010, 3823110020, 3823110070, 3823120020, 3823120070, 3823191030, 3823191070, 3823199070 och 3823199095).

Individuella antidumpningstullsatser kan tillämpas.

Läs mer i förordning 2023/111
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)