Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, fettsyra från Indonesien

Inledande antidumpningsundersökning

Den 30 november 2021 inledde kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av fettsyra med ursprung i Indonesien. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den undersökta produkten är fettsyra, mättad eller omättad, med en kolkedjelängd på C6, C8,

C10, C12, C14, C16 eller C18 och med ett jodvärde lägre än 105 g/100 g, inbegripet

  • oblandad fettsyra (även kallad pure cut), och
  • blandningar med kombinationer av kolkedjelängder

Läs mer i EUT 2021/C482

 

 

 

Sidan uppdaterades: