Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, fettsyra från Indonesien

Inledande antisubventionsförfarande

Den 14 maj 2022 inleddes ett antisubventionsförfarande beträffande importen av fettsyra med ursprung i Indonesien. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.Den undersökta produkten är fettsyror med en kolkedjelängd av C6, C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 med ett jodtal lägre än 105 g/100 g och med en halt av fria fettsyror i förhållande till triglycerider (spaltningsgrad) av minst 97 %, inbegripet

  • oblandad fettsyra (även kallad ”pure cut”), och
  • blandningar som innehåller en kombination av två eller flera kolkedjelängder.


Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 och ex 3823 19 90 (Taric-nummer: 2915 70 40 95, 2915 70 50 10, 2915 90 30 95, 2915 90 70 95, 2916 15 00 10, 3823 11 00 20, 3823 11 00 70, 3823 12 00 20, 3823 12 00 70, 3823 19 10 30, 3823 19 10 70, 3823 19 90 70 och 3823 19 90 95).

Läs mer i EUT 2022/C195
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000