Tullverket

2019-04-02

Nyhet

Antidumpning, Ferrokisel från Ryssland

Översyn vid giltighetstidens utgång

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av ferrokisel med ursprung i Ryssland. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2019/C 123/13).

Uppdaterad: 2019-04-02