Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Översyn antidumpnings- och antisubventionsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna på importen av elcyklar med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandena.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom förordning 2019/72 och en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2019/73, senast ändrad genom förordning 2023/609.

Den berörda produkten är pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10).

Läs mer i EUT 2024/C798 och 2024/C802Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)